Salaris

Salaris is de (meestal financiële) tegenprestatie voor arbeid. Loon wordt betaald door de werkgever aan de werknemer, die arbeid verricht voor de werkgever.

Het is onduidelijk wanneer voor het eerst loon werd betaald. Loon is te zien als een vorm van ruilhandel; arbeid en loon worden tegen elkaar geruild. Arbeid – en dus loon – heeft doorgaans een structurele aard. Om een dergelijke structurele ruilhandel te realiseren, moet een zekere mate van beschavingsontwikkeling hebben plaatsgevonden. Meer specifiek moeten werkgevers aanwezig zijn – wellicht een overheid of een religieus orgaan – die structureel genoeg aanwezig zijn om op zo’n regelmatige basis betalingen voor arbeid te ruilen dat ook daadwerkelijk sprake is van loon. Mogelijk heeft de eerste loon-arbeid-ruilhandel plaatsgevonden tijdens de neolithische revolutie in een stad of dorp ergens tussen 10.000 en 1.000 v.Chr.

Het woord “salaris” betekent letterlijk “zoutrantsoen” en was de betaling van een Romeins soldaat. In gebieden waar zout schaars was is het lange tijd als betaalmiddel gebruikt.

In Nederland werd van oudsher het begrip “salaris” gebruikt voor het loon van ambtenaren en hogere functionarissen in bedrijven, terwijl het loon van arbeiders “loon” werd genoemd. Salaris werd per jaar, per kwartaal of per maand uitbetaald, loon per week of per dag (dagloners). Sinds de jaren 1960 zijn deze verschillen officieel verdwenen, maar het begrip salaris wordt nog steeds gekoppeld aan een hoog inkomen: de topman van een onderneming ontvangt bijvoorbeeld een “topsalaris” en geen “toploon”.

Voor ambtenaren, inclusief militairen, wordt voor loon of salaris ook bezoldiging gebruikt. Voor militairen wordt het loon of de salaris ook wedde genoemd. Dienstplichtigen ontvingen in het verleden soldij.
Premium Wordpress Themes Free Wordpress Themes