Emotie

Een emotie wordt vaak omgeschreven als een innerlijke beleving of gevoel
van bijvoorbeeld vreugde, remedy angst, boosheid, verdriet dat door een
bepaalde situatie wordt opgeroepen of spontaan kan optreden. In een meer
algemene of biologische zin kan men een emotie echter ook definiëren
als een reactie van onze hersenen op een positieve of negatieve
gebeurtenis. Dit komt zowel bij mensen als dieren vrijwel automatisch
tot uiting in een bepaald patroon van gedrag (bijvoorbeeld vluchten of
toenadering) en fysiologische reacties. Het gevoel kan dan gezien
worden als een speciale uiting of vorm van emoties die typisch is voor
mensen, namelijk de bewuste beleving, of mentale reflectie van een
emotie
Premium Wordpress Themes Free Wordpress Themes