Waar gaat Branding & Merkstrategie naar toe?

Delen op twitter Delen op facebook

Van ego-depletion naar een sociaal proces met verbinding, betekenis en geluk. De wereld om ons heen verandert steeds sneller. Nieuwe technologie beinvloedt ons gedrag. Stonden we in de 18e eeuw nog het land te bewerken, in de 19e eeuw gingen we massaal de fabriek in. Tijdens de na-oorlogse groei kregen we televisies en keken we steeds meer naar reclame. Zo ontstonden grote en vaak internationale merken.


Inmiddels zijn we de fabrieken weer uit en verlenen we diensten. Het internet kwam in ons leven en we zijn mobiel, 24/7 met elkaar verbonden, we delen met vrienden en de rest van de wereld wat we doen, waarin we geloven en we zijn hard op weg naar ‘the internet of things’. De wereld om ons heen verandert, waar gaat dat met het merk naar toe?


“Goodness is the only investment that never fails.” – Henry Thoreau


Van Kotler naar Sinek Even terug naar het laatste decennium van de vorige eeuw. Branding ging toen over Kotler’s marketing mix (product, plaats, promotie en prijs). Brand managers positioneerden merken, segmenteerden klanten en ontwikkelden producten. En ze maakten advertising & promotie campagnes met reclame bureaus. Maar vooral rekenden ze veel met cyfertjes over geld, grp’s, distributie, penetratie en loyaliteitsratios. Het veroveren van de mentale ruimte in de hoofden van de doelgroep was vooral het centrale idee. Rond het jaar 2000 verbreedde het werkterrein. Het merk was niet langer louter een instrument naar buiten om marktaandeel te verhogen, ook naar binnen toe werd het merk belangrijk. Steeds vaker word het gezien als een sturend concept voor de interne organisatie. Missie, visie en cultuurwaarden als onderdeel van het merk werden belangrijk. De afgelopen jaren zien we dan ook grote populariteit in de directiekamers van het gouden cirkel denken van Simon Sinek. Het ‘purpose’ denken wordt steeds vaker omarmt.


Inmiddels zijn we in een nieuwe fase terecht gekomen waar merken bezig zijn om sociaal te worden. Social media, webcare, content marketing, engagement zijn de nieuwe realiteit geworden. De traditionele en gedrukte media zitten in zwaar weer en het is niet duidelijk hoe ze gaan overleven. Merken zoals bijvoorbeel Tesla, Netflix, Uber en Meerkat groeien wereldwijd als kool zonder gebruik te maken van traditionele media. Door de digitale technologie delen gebruikers hun ervaringen en hun activiteiten.


De toekomst van branding Turend door onze wimpers kunnen we – met een beetje fantasie – contouren van volgende fase in de ontwikkeling van de branding al een beetje zien opkomen. Ik ben natuurlijk geen waarzegger, wie weet pakt het toch nog wel wat anders uit. Maar nu denk ik van niet.


Het valt op dat we nog steeds massaal op zoek zijn naar nieuwe zingeving. De grootschalige ontzuiling in de tweede helft van de vorige eeuw zorgt er voor dat de traditionele sociale samenhang min of meer verdwenen is. Waar hoor je bij? Wie ben je? Waar ontleen je je identiteit aan? Dat kan natuurlijk de sportvereniging zijn of de vriendengroep waartoe je behoort. En de merken die je gebruikt, je kleding, auto of fiets. Maar voor veel mensen is hun dagelijks werk en hun werkgever nog steeds een realiteit waar ze veel tijd doorbrengen. Wat voor waardevolle zingeving biedt het werk, anders dan een salaris?


90% is niet geëngageerd Verder is het opmerkelijk dat wel heel veel mensen niet gelukkig zijn met hun werk. Volgens Gallup is in Nederland gemiddeld circa 10% geëngageerd op het werk, 80% is niet-geëngageerd en 10% zelfs actief gedisëngageerd. We zijn in Nederland wel een heel gelukkig landje, volgens het World Happiness Report 2015 staan we op de 7e plek, maar dat komt kennelijk niet door het plezier en de betrokkenheid die we op ons werk ervaren. Volgens het rapport wordt geluk vooral gestuurd door sociale verbinding, gezondheid, vrijheid om eigen keuzes te maken, dankbaarheid, lage corruptie en goed bestuur. Dit is opmerkelijk, omdat deze onderwerpen toch ook heel relevant zijn in de werkcontext.


Gelukkige bedrijven presteren beter Als wij door onze opdrachtgevers gevraagd worden om een merkstrategie te ontwikkelen met als doel het imago in de buitenwereld te verbeteren, dan zien we dat er een directe relatie is tussen het interne en externe sentiment. Is het imago niet gunstig en zijn klanten minder tevreden, dan is dat vaak een afspiegeling van negatieve interne dynamiek. Inmiddels zijn er vele onderzoeken gedaan naar de relatie tussen de bedrijfsresultaten en het geluk van de medewerkers. Het is duidelijk dat gelukkige bedrijven beter presteren omdat de mensen beter hun werk doen en daardoor zijn ook de klanten meer tevreden. Een nieuwe naar buiten gerichte merkstrategie of een volledige rebranding kan een gedeprimeerde interne situatie niet goed oplossen. De vraag is nu hoe een merkstrategie wél kan bijdragen aan verhoging van de interne gelukservaring. Hoe kun je gaan sturen op geluk?Lees meer over branding of ga naar gerelateerde merkopleiding. 
NIBAA Institute

Dit is NIBAA Institute


NIBAA is een opleidingsinstituut gericht op brand management en merkstrategie en gevestigd te Utrecht. NIBAA leidt managers en executives op via diverse korte en langere merkopleidingen. NIBAA werkt met ervaren professionals, hoogleraren en vakdocenten.
Premium Wordpress Themes Free Wordpress Themes