Marketing; merketing, mattering: branding anno nu!

Delen op twitter Delen op facebook

Betekenismarketing is marketing in de Betekeniseconomie. Het is dus gewoon marketing. Het draait in essentie – onveranderd – om het bevredigen van consumentenbehoeften door bedrijven. Omdat de context waarin die bedrijven opereren echter ingrijpend veranderd is, health is de vorm waarin die behoeftebevrediging plaatsvindt wel ingrijpend veranderd, decease en heeft Betekenismarketing unieke kenmerken.Betekenismarketing is een geëvolueerde vorm van marketing, die wordt gedreven door eveneens geëvolueerde consumentenbehoeften. De essentie van die actuele behoefte in de Betekeniseconomie is dat we gelukkiger willen zijn. We zijn door schade en schande tot de onvermijdelijke conclusie gekomen dat geld nooit werkelijk geluk kan veroorzaken. Geld kan louter welvaart bewerkstelligen. En omdat we wel écht geluk willen ervaren, is de Betekeniseconomie een post-welvaart economie; een welzijnseconomie. Het draait om Bruto Nationaal Geluk in plaats van Bruto Nationaal Product. Geld is niet langer het doel, maar een middel. Alles staat in het teken van het realiseren van concrete vooruitgang richting geluk. Mensen willen hier bij geholpen worden. Bedrijven en merken kunnen deze behoefte bevredigen door hier een wezenlijke & beklijvende bijdrage aan te leveren. Door van betekenis te zijn met hun marketing; vandaar Betekenismarketing

Marketing

De oervorm van marketing draaide om het zo effectief mogelijk verkopen van producten In zijn oorspronkelijke vorm, was marketing eigenlijk de equivalent van sales. Marketeers hadden daartoe 4 middelen – de inmiddels wereldberoemde 4 P’s – tot hun beschikking: product, prijs, plaats en promotie; waarbij in eerste instantie een hoofdrol weggelegd voor de eerste 3 P’s. Marketing focuste in zijn oervorm op het produceren of leveren van een betere productkwaliteit, prijs-kwaliteit verhouding en/of verkrijgbaarheid. De behoefte van de consument was namelijk primair materieel; marketing ging om materiële bevrediging. Consumenten wilden producten. Bedrijven konden deze leveren. Marketingmanagement was productmanagement. Concurreren was nadrukkelijk een intrinsieke, functionele aangelegenheid en vond plaats op basis van concrete productattributen. Marketing was het domein van het hoofd. Promotie had nog slechts een – bescheiden – taak; het (be)wees de consument, door middel van informatie, het nut van het product.

Merketing

Na het tijdperk van de marketing kwam het tijdperk van merketing. Zoals het woord merketing al verraadt, stond hierbij niet langer het verkopen van het product centraal, maar het verkopen van het merk. Marketingmanagement werd merkmanagement Marketing verwerd tot het zo attractief mogelijk verpakken van producten in merkboodschappen. Van de 4 middelen die marketeers tot hun beschikking hadden, verwerden product, prijs en plaats tot categorievoorwaarden; relevante maar niet onderscheidende marketingingrediënten. Omdat product, prijs en plaats gemeengoed werden, konden bedrijven daar niet langer succesvol mee concurreren. Daar was meer voor nodig. Iets nieuws; iets anders. De consument wees bedrijven hier de weg naar. Producten waren generiek geworden. In elke markt waren meerdere aanbieders met – intrinsiek – vergelijkbare producten. Maar iedere producent was uniek; ieder bedrijf had een eigen positie in de markt met een eigen daarbij horend verhaal. En door dit bedrijfsverhaal te gaan vertellen en te koppelen aan het product, verkreeg het product een unieke beleving. Bedrijven gingen consumenten vertellen wie ze waren, hoe zij werkten; waar ze stonden ten opzichte van andere bedrijven. Bedrijven kregen zo een buitenkant. En verwerden tot merken. Marketing werd Branding. Producten kregen door de verwoordde & verbeeldde bedrijfsverhalen emotionele lading. De behoefte van de consument verschoof zo van een materiële behoefte naar een emotionele behoefte. Bedrijven waren niet langer alleen bezig om producten te produceren of leveren, maar deze producten van een beloftevolle boodschap te voorzien; een boodschap waar de consument meerwaarde aan kon ontlenen. Daardoor kreeg promotie de nieuwe hoofdrol in het oorspronkelijke marketingarsenaal van de marketeer, en werd het marketingarsenaal structureel uitgebreid met 2 nieuwe marketing P’s: de P van Producer (het bedrijf, het merk) en de P van Proposition. Proposities zijn marketingtotaalconcepten. Kortom: product + prijs + plaats + promotie + producer. Door middel van deze inspirerende, integrale marketingconcepten hebben bedrijven de afgelopen decennia geprobeerd de harten van consumenten sneller te laten kloppen.

Mattering

Nu zijn we aangekomen bij het tijdperk van betekenismarketing. Deze kunnen we ook duiden als het tijdperk van mattering. Marketing wordt in de komende jaren namelijk de equivalent van ‘er werkelijk toe doen’. Mensen willen dat bedrijven een wezenlijk en beklijvend – positief – verschil maken in hun mensenlevens. Mensen willen dat bedrijven hen helpen hun levens – positief – te veranderen. De behoefte van consumenten is niet langer emotioneel, maar transformationeel. Bedrijven die het meeste voor mensen weten te betekenen worden door mensen als belangrijkst bestempeld. Kortom: hoe constructiever, hoe lucratiever. Lees het volledige artikel of ga naar gerelateerde merkopleiding.  

NIBAA Institute

Dit is NIBAA Institute


NIBAA is een opleidingsinstituut gericht op brand management en merkstrategie en gevestigd te Utrecht. NIBAA leidt managers en executives op via diverse korte en langere merkopleidingen. NIBAA werkt met ervaren professionals, hoogleraren en vakdocenten.
Premium Wordpress Themes Free Wordpress Themes