Theorie

Een theorie is een geheel van denkbeelden, capsule hypothesen en verklaringen die in onderlinge samenhang worden beschreven. In de wetenschap is een theorie een toetsbaar model ter verklaring van waarnemingen van de werkelijkheid.
Premium Wordpress Themes Free Wordpress Themes