Reputatie

De reputatie van iemand is een reeks van eigenschappen die spontaan met die persoon, dat organisme of dat voorwerp
geassocieerd worden. Gaat het hoofdzakelijk om negatieve eigenschappen
dan is sprake van een slechte of kwade reputatie, gaat het daarentegen
om overwegend positieve eigenschappen dan is de reputatie goed.

Een reputatie is dus een kwestie van perceptie en kan verschillen naargelang de opvattingen van de waarnemer
of de kringen waartoe die behoort. Het hoeft dus niet te verwonderen
dat er wellicht meer onterechte dan terechte reputaties circuleren die
zich gedragen als goed-reproducerende memen.

Bedrijfsreputatie


Ook
organisaties beschikken over een reputatie. De manier waarop
stakeholdergroepen een organisatie zien en waarderen wordt gedefinieerd
als de (corporate) reputatie. De reputatie is de totaalindruk die alle stakeholders – bijvoorbeeld medewerkers, klanten, leveranciers, pers, politiek en de omgeving – hebben van een organisatie.

Een
reputatie van een organisatie zegt iets over de mate van binding van de
omgeving met het bedrijf. Succesvolle bedrijven zijn in de positie om
met hun eigen communicatiemiddelen, producten en gedragingen de
belangrijkste invloed te hebben op de reputaties die stakeholders van
hen hebben. Deze reputatie moet niet alleen cosmetisch van aard zijn,
maar authentiek. De leden van de organisatie dragen de reputatie uit:
iedere afzonderlijke medewerker heeft invloed op de reputatie.

Er zit verschil in het imago
van een organisatie en de reputatie. Het corporate imago wordt bepaald
door het beeld dat mensen hebben van een bepaalde organisatie of merk.
Dit staat los van de vraag of deze personen nu wel of niet een relatie
hebben met de organisatie. Reputaties daarentegen worden beïnvloed door
belanghebbenden van een organisatie: er is altijd sprake van binding
tussen het bedrijf en haar stakeholders. Reputaties ontwikkelen zich
door de tijd heen als resultaat van consistent handelen en worden
bekrachtigd door effectieve communicatie. Corporate imago’s kunnen
echter in korte tijd, bijvoorbeeld door één campagne of incident,
veranderen.
Premium Wordpress Themes Free Wordpress Themes