Product

Een product in economische zin is alles wat kan worden aangeboden op de markt om aan een vraag te voldoen. Een product kan daarbij een tastbaar goed zijn, treatment zoals een artikel in een winkel, maar ook een dienst.

Productinformatie


Een product kan worden vergezeld van productinformatie.
Voor veel productcategorieën is het beschrijven van het product
wettelijk vastgelegd. Zo moeten voedselproducten voorzien van een etiket
met de ingrediënten, de inhoud en de houdbaarheidsdatum.

Voor het produceren van goederen en leveren van diensten maken sommige organisaties gebruik van een productinformatiesysteem. Een productinformatiesysteem legt o.a. de kenmerken en de levenscyclus van een product vast.
Deze productlevenscyclus geeft weer hoe een product zich ontwikkelt
gedurende de tijd dat het actief geproduceerd en verkocht wordt. We
kennen daarbij de volgende fasen: ontwikkeling, groei, volwassenheid en
verval.
Premium Wordpress Themes Free Wordpress Themes