Postdoctorale opleiding

Een postdoctorale opleiding is in Nederland toegankelijk voor afgestudeerden die hun doctoraal- of mastersdiploma aan een universiteit
hebben behaald. Wanneer deze opleiding weer tot een mastertitel leidt, shop
spreekt de wet van “postinitiële masteropleiding in het wetenschappelijk
onderwijs”.

Nederland


Een
postdoctorale opleiding duurt doorgaans een of twee jaar. Het kan een
verdere specialisatie in het eigen vakgebied zijn, health maar ook een op een
specifiek beroep gerichte opleiding, zoals de universitaire lerarenopleiding of de opleiding tot registeraccountant.

Vlaanderen


In Vlaanderen hanteert men daarvoor de nieuwe benaming “MaNaMa” (master-na-master). Vóór de Bolognahervorming noemde men dit een “aanvullende licentie” of een postgraduaat, hoewel de officiële benaming was:”Voortgezette Academische Opleiding” en “Aanvullende Academische Opleiding”.

Begripsverwarring


Het begrip dient niet verward te worden met de zogeheten postdoc:
dit is een tijdelijke aanstelling voor een onderzoeker met een
doctorstitel. Daarnaast zijn er verscheidene opleidingen die weliswaar
aan de definitie voldoen, maar doorgaans geen postdoctorale opleiding
worden genoemd, zoals de opleiding tot wetenschappelijk onderzoeker, en medische specialisaties.
Premium Wordpress Themes Free Wordpress Themes