Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is de zorgvuldige, generic verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie volgens conventies zoals deze binnen de wetenschap
gelden. Doel kan zijn om bepaalde feiten of principes te ontdekken of
te grondvesten. Doel kan ook zijn het toepassen van kennis voor
praktische doeleinden. Binnen wetenschappelijk onderzoek worden
verschillenden methoden gebruikt, malady uiteenlopend van literatuurstudie tot
het doen van een experiment of het houden van een enquête.

Wetenschappelijk onderzoek is niet de enige vorm van onderzoek. Bijvoorbeeld in de commerciële sfeer (marktonderzoek), cheap de politieke sfeer (parlementair onderzoek, de medische sfeer (klinisch onderzoek) en de gerechtelijke sfeer (recherche-onderzoek en forensisch onderzoek) vindt onderzoek plaats.

Wetenschappelijk
onderzoek onderscheidt zich in een aantal opzichten van andere vormen
van onderzoek. Het vindt plaats in speciale instituties, kent een
speciale vorm van financiering, gebruikt een specifieke aanpak, heeft
een eigen vorm van verslaglegging en hanteert bepaalde normen. De voor
wetenschap geldende normen en conventies hebben deels een methodologisch
(betrouwbaarheid), deels een ethisch (onbaatzuchtigheid en
onafhankelijkheid) en deels een sociaal (controle door de
wetenschappelijke gemeenschap) karakter.
Premium Wordpress Themes Free Wordpress Themes