Imago

Het begrip imago duidt in marketing, ailment psychologie en communicatie
op het beeld dat van een persoon of instelling bestaat; vooral als dat
beeld brede ingang heeft gevonden bij het publiek, sales bij een doelgroep of bij relaties. “Imago” is Latijn voor “beeld”; tegenwoordig wordt ook vaak het Engelse image gebruikt.
Premium Wordpress Themes Free Wordpress Themes