Consumentengedrag

Consumentengedrag
is de beschrijving van hoe mensen kopen, wat ze kopen, waar ze kopen,
wanneer ze kopen en waarom ze kopen. Het is daarmee een onderdeel van
marketing met duidelijke kruisverbanden met psychologie, sociologie, antropologie en economie.
Het doel van de studie naar consumentengedrag is het
besluitvormingsproces rond koop van zowel individuen als groepen te
begrijpen. Daarbij probeert het tevens de invloed van familie, vrienden,
referentiegroepen en de maatschappij in het algemeen op de koper in
kaart te brengen.

De klant als autonoom wezen of speelbal?


In de
marketing theorieën wordt de klant langs twee kanten benaderd. Enerzijds
als übermensch-achtig wezen, en anderzijds als speelbal. Deze is
analoog met de psychologische theorieën waar dat de eerste een meer cognitieve is en het tweede meer behavioristisch.

De klant
als autonoom wezen: De klant is een ‘oppermachtig’ wezen die zich niet
laat beïnvloeden en zoveel mogelijk zijn eigen wil uitoefent. Hier
bestaan verschillende modellen over. De bedrijfseconomische modellen
waar dat een zekere consumentenrationaliteit is leunen hier aan. Maar er zijn ook marketinggerichte modellen waar dat de klant centraal staat.

De klant
als speelbal: De speelbal-visie echter stelt dat de verbruiker zich
makkelijk laat beïnvloeden door externe factoren. Het is een behavioristische benadering, waar dat met economische externe factoren reclamecampagnes, familie, vrienden, … mee bedoeld wordt.
Premium Wordpress Themes Free Wordpress Themes