Communicatie

Communicatie is een proces waarbij men tracht een bepaald begrip over te dragen uit het ene voorstellingskader (de zender of de bron waarin zij wordt vervaardigd) naar een ander (de ontvanger) door middel van informatie die, capsule volgens afspraak, healing naar dat begrip verwijst. Communicatie vindt plaats met behulp van tekensystemen en andere uitdrukkingsvormen. Vindt de communicatie plaats via beelden, medicine dan heet deze vorm visualisatie; denk aan diagrammen, pictogrammen en kaarten.

Communicatieproces

Communicatie
is een informatie-uitwisselingsproces. Het is een proces om kennis uit
te wisselen. Communicatie bestaat uit de volgende stappen.
  • Coderen van informatie. Informatie dient bewerkt te worden voordat ze verzonden kan worden. Dit bewerken (coderen) van informatie kan op velerlei manieren. Taal is een voorbeeld van een communicatiecode. Belangrijk voor het gebruik van een code is dat de ontvanger deze code begrijpt.

  • Verzenden van de gecodeerde informatie. Het verzenden van de gecodeerde informatie kan op velerlei manieren plaatsvinden. Door middel van trillingen (geluid, spaak), met lichtsignalen (lasers, lichaamstaal) of met elektromagnetische straling. (radio).

  • Ontvangen van de gecodeerde informatie. Om de gecodeerde informatie op te kunnen vangen is een apparaat of orgaan noodzakelijk wat gevoelig is voor trillingen (oor), lichtsignalen (oog) en/of elektromagnetische straling (radio).

  • Decoderen van de ontvangen informatie. De ontvangen gecodeerde informatie dient, om verder bewerkt te kunnen worden, gedecodeerd te worden.

  • Terugkoppelen feedback van de ontvanger naar de zender. In eerste instantie dat het bericht is ontvangen, in tweede instantie dat de boodschap is begrepen en in derde instantie dat het gevraagde wordt uitgevoerd. Iemand kan bijvoorbeeld per e-mail een boek bestellen. Gebruikelijk is dat de zender dan een ontvangstbevestiging terug krijgt, met bijvoorbeeld een bestelnummer en de datum waarop de bestelling thuis wordt afgeleverd.

Als in het communicatie-proces één stap ontbreekt, dan vindt er geen
communicatie (informatieoverdracht) plaats. Er is sprake van ruis
als er bij het verzenden, ontvangen of decoderen iets mis gaat. Op
sommige vormen van ruis hebben we zelf invloed, op andere niet. Wanneer
er sprake is van ruis waar we zelf geen invloed op hebben, dan spreken
we over externe factoren. Men kan hierbij denken aan een telefoonlijn
waar storing op is, of een vliegtuig dat laag over vliegt. Indien er
sprake is van ruis waar we wel invloed op hebben, dan spreken we over
interne factoren. Hierbij kan men denken aan onduidelijk spreken en
moeilijk taalgebruik.
Premium Wordpress Themes Free Wordpress Themes