Business administration

Master of Business Administration (afkorting: MBA) is een postinitieel masterprogramma, bedoeld voor mensen met een bachelor- of masterdiploma en minstens enkele jaren werkervaring. MBA is een beroepsgerichte bedrijfskundige en bedrijfseconomische
studie. Het aantal plaatsen voor de opleiding is aan hoogaangeschreven
programma’s veelal beperkt en de kandidaten worden gescreend op de
kwaliteit van de vorige studies, referenties en bedrijfservaring. Ook
speelt de gestandaardiseerde GMAT-score
een cruciale rol bij toelating tot internationaal opererende MBA
programma’s. Minder hoogaangeschreven programma’s hebben daarentegen een
veel ruimer aannamebeleid, waarbij zelfs het werkervaringsvereisten
niet altijd toepassing vindt.

De opzet van deze studie is afkomstig uit de Verenigde Staten,
maar MBA wordt inmiddels in vele landen onderwezen. Anders dan bij
gewone masters zijn MBA-opleidingen sterk praktijkgericht. Een MBA wordt
niet altijd met een scriptie
afgesloten, maar daartegenover staat dikwijls wel een zekere inspanning
die gedurende het programma geleverd wordt in de vorm van werkstukken
en casusstudies.

Een MBA-kandidaat kiest gewoonlijk ook een hoofdrichting (“major”) waarin hij zich wil specialiseren: marketing management, financieel management, accounting, operationeel onderzoek, bedrijfseconomie, personeelsbeleid, bedrijfsinformatica, internationaal bedrijfsbeheer, kwaliteitsbeleid, non-profit, enzovoorts. Naar gelang de traditie in de MBA-school wordt het studieprogramma verder aangevuld met “minors” (tweede specialiteit met minder “credits” dan de hoofdrichting) of een reeks keuzevakken uit andere bedrijfskundige disciplines.

Het aanbod
van MBA-opleidingen is zeer verscheiden in kwaliteit en loopt uiteen van
gerenommeerde en zeer veeleisende studieprogramma’s tot titels met geen
of uitermate soepele toetredingsvoorwaarden en minimale of geen
examenvereisten. Sommige programma’s beschikken daarnaast over een
uitwisselingsprogramma voor studenten en professoren met een
Angelsaksische universiteit (Verenigde Staten of Groot-Brittannië).
Premium Wordpress Themes Free Wordpress Themes