Bedrijfsstrategie

Er bestaat niet één eenduidige definitie van bedrijfsstrategie. Een veel gebruikte definitie is afkomstig van Chandler

“Strategy is the determination of the basic long-term goals and objectives of an enterprise, and the adoption of courses of action and the allocation of resources necessary for carrying out these goals.”
Michael Porter benadrukt
dat strategie niet verward moet worden met operationele effectiviteit.
Er zijn verschillende managementtools die de operationele effectiviteit
kunnen verbeteren; dit zijn op zichzelfstaande technieken en
veranderingen zoals benchmarking, reenigeering, outsourcing en total quality management. Deze technieken zijn echter methodes om doelen te bereiken en niet een koers die het bedrijf wil varen, zoals de strategie.

Strategie
is belangrijk en noodzakelijk voor een bedrijf om goed te kunnen
(blijven) presteren. Midden jaren ’70 werd strategie het middelpunt van
managementaandacht, dit werd in het bijzonder gestimuleerd door de Boston Consulting Group.
Door de publicatie van het boek Competitive Strategy van Michael Porter
(1980) werd de aandacht voor strategie alleen maar groter. Halverwege
de jaren ‘80 werd strategie een minder belangrijk punt op de
managementagenda. De aandacht werd verplaatst naar andere gebieden:
kwaliteit, doorlooptijdverkorting en operationele verbeteringen. In 1993, met de publicatie van Reengineering the Corporation van Michael Hammer en James Champy,
was strategie, zijnde heel belangrijk, uit beeld verdwenen. In plaats
van groot te denken werd de nadruk verplaatst naar lagere niveaus binnen
de organisatie.

In het
huidige bedrijfsklimaat is strategie weer een belangrijk onderdeel van
een succesvolle bedrijfsvoering. Met een unieke strategie kan een
bedrijf zich onderscheiden van haar concurrenten in een competitieve
omgeving.

Het gehele proces om een strategie succesvol te kunnen implementerenis te verdelen in vijf stappen.
  1. Ontwikkel de strategie: Allereerst moeten de visie, de missie en de waardes van een bedrijf worden geformuleerd. Aan de hand hiervan kan de strategie worden bepaald.
  2. Vertaal de strategie: De strategie moet worden vertaald naar doelen en maatstaven, bovendien moeten strategische initiatieven worden geselecteerd.
  3. Plan op operationeel niveau: Er worden plannen gemaakt om de strategische doelen te realiseren. Ook moeten er financiële- en capaciteitsbegrotingen worden gemaakt.
  4. Monitor en leer. Als de strategie eenmaal geïmplementeerd is, moeten de prestaties gevolgd worden.
  5. Test en pas de strategie aan: Om competitief te blijven, moet de strategie van tijd tot tijd geëvalueerd worden en zo nodig aangepast. Indien noodzakelijk moet er een nieuwe strategie worden bepaald.
Premium Wordpress Themes Free Wordpress Themes